Prinsip pembiayaan atas asas saling menolong dalam kebaikkan, dengan pengembaliann pinjaman sesuai pokok pinjaman *)

*) Syarat dan ketentuan berlaku

 Powered by Rorizora's House!.